Dla Autorów

Do nadsyłania propozycji zachęcamy wszystkich autorów, bez względu na dotychczasowe publikacje, zrzeszenia w związkach twórczych. Prosimy wysyłać propozycje wydawnicze projektów książek (poetyckich, krytycznoliterackich, eseistycznych, a także takich, które nie mieszczą się w standardowe ramy gatunkowe.

Zachęcamy także do udziału w rubryce JEDEN WIERSZ – JEDEN GEST, gdzie cyklicznie publikowane będą utwory nadesłane.

Propozycje prosimy przesyłać w plikach tekstowych (rozszerzenia: .doc, .docx, .rtf lub .odt) na adres: kontakt@outsidethebox.com.pl lub skorzystać z formularza w zakładce KONTAKT.